Boeken


Door een diepgaand onderzoek van het leven tot de dood komt men stap voor stap tot de overtuiging dat
de mens, als het middelpunt in de evolutie, zijn geestelijke groei nooit in één enkel leven kan
vervolmaken. Om dit in een, voor ieder belangstellende, begrijpende vorm te gieten, heeft de schrijfster-
geïnspireerd door haar leidsman Emed- in dit boek geprobeerd de lezer te begeleiden bij het vinden van
een antwoord op de vraag: ”Is er een bewust voortbestaan en op welke wijze leven zij, die dit aardse bestaan beëindigd hebben, voort in hun nieuwe bestaan? Kunnen zij werken en met elkaar in contact komen? Bestaat er ook een herinnering aan het voorbije aardse leven en hoe ontwikkelt zich de
mogelijkheid om contact op te nemen met de aarde? Hoe wordt dit nieuwe bestaan beleefd en manifesteert het zich?”
Emed, een levendige, intelligente persoonlijkheid, tracht vanuit zijn wereld aan gene zijde van het graf, zijn boodschap van liefde en vrede op de aarde te verspreiden en begeleidt mediamiek de schrijfster bij het noteren van gegevens en het zoeken en vinden van veel dat om een oplossing vraagt, ook aan actuele vraagstukken zoals abortus en reïncarnatie wordt aandacht geschonken.

Recensie(s)Een beschrijving van het leven aan ‘Gene Zijde’. De auteur vertelt in haar voorwoord dat het boek via haar mediumschap geschreven is door haar geestelijke gids (een vroeg gestorven oom) genaamd Emed. Hij beschrijft zijn korte leven, het leven na zijn dood, de landschappen, gebouwen en tuinen, zijn geestelijke ontwikkeling na zijn dood en zijn hulp aan mede-gestorvenen of, via zijn mediamieke nicht, zijn werk met levende mensen. Hij maakt de lezer deelgenoot van zijn religieuze en filosofische inzichten en hoe naar zijn idee de wereld een betere plaats zou kunnen worden. Het boek is ook geschreven met de bedoeling de lezer ervan te overtuigen dat een leven na de dood werkelijk bestaat. De auteur schreef al eerder boeken over hetzelfde onderwerp: ‘De doden spreken’, ‘De bron der wijsheid’ en ‘Op de grens van twee werelden’. De taal is nogal statig en formeel. Het boek werd voor het eerst gepubliceerd in 1971; de auteur is inmiddels overleden.