Sterrenkinderen


Waarom zijn er Sterrenkinderen op Aarde?
door Phoebe Lauren

Sterrenkinderen incarneren in groepen tijdens spirituele over-gangs-perioden en de meeste mensen zullen het erover eens zijn dat dit een tijd van grote verandering is. Ze zijn hier om behulpzaam te zijn tijdens het begin van het Gouden Tijdperk van Spiritualiteit in het Nieuwe Millennium. Veel mensen, trekken zich terug uit een wereld die overheerst wordt door materiele bezitsdrang, uitwendig genot dat nooit blijvend is, en ze beginnen naar binnen te keren om echte vrede en pure voldoening te ondervinden. We worden in feite spiritueler. Men hoeft alleen maar te kijken naar het aantal bestsellers om deze trend bevestigd te zien. Zelf-hulp boeken, gechannelde boeken en spirituele avorituurboeken halen regelmatig de bestsellerlijsten: Dit zijn boeken die vroeger alleen te krijgen waren in de ‘nieuwe-tijds’ – of esoterische boekhandels. Nu zijn ze te vinden bij elke willekeurige boekhandel, ramsj-zaak en zelfs in supermarkten en op vlieghavens. Dit gebeurt niet alleen in Engels-sprekende -landen, maar ook in Europese landen. Ik weet niet zeker hoe het zit met andere landen, maar via Internet raken deze boeken over de hele wereld bekend. De media hebben het opgepikt – spiritualiteit is in!

De geschiedenis van de Sterrenmensen gaat eeuwen terug. Er zijn veel bekende legenden in Centraal- en Zuid-Amerika over Sterrenwezens die neerdaalden uit de hemelen om de mensheid te helpen. Je hoeft maar te kijken naar oude tekeningen om ‘buitenaardse’ wezens te zien. Het blijkt dat Sterrenkinderen /volwassenen altijd aanwezig zijn op aarde – deze gewijde wezens die een hogere spirituele kennis -naar het aardse vlak brengen. Ik geloof dat wij nu pas een ~ niveau van bewustzijn hebben bereikt dat ver genoeg is gevorderd om dit fenomeen, dat er vanaf het begin van de mensheid geweest is, te herkennen. Als collectief kunnen wij waarnemen dat er een verandering plaatsgrijpt via onze kinderen omdat we nu deze nieuwe evolutie van ons ras kunnen ‘zien’ . Als volwassen Sterrenkinderen beginnen wij ons op ons gemak te voelen binnen het grote plan. We zijn bereid om het risico te nemen om herkend en uitgedaagd te worden. Als je een Sterrenkind bent, ben je de ‘natuurlijke vredestichter’. Omdat je een hogere vibratie hebt, kunnen argumenten en onenigheid jou benauwen en je groot zielsverdriet brengen. Vaak loop je het liefst weg van disharmonie, in de wetenschap dat het geen zin heeft om een ander te overtuigen van jouw idee­ voordat hij of zij ver genoeg is ontwikkeld. Het maakt niet uit of Sterrenkinderen erkend worden of niet, ze zijn hier. Er wordt soms beweerd dat er al meer dan een miljoen Sterrenkinderen en -volwassenen zijn. Je hoeft alleen maar te zoeken op internet om te beseffen dat ze bestaan. Dus, het ziele-pad van een Sterrenkind is om een vredestichter te zijn, de Aarde te helpen met haar evolutie naar een hogere dimensie, als een Ster van Liefde en Licht. Sterrenkinderen komen van heel ver weg om deze planeet en haar bewoners te helpen. Ze dragen de boodschap van/onvoorwaardelijke liefde, ongelimiteerde hoop, en broodnodige moed voor de gehele mensheid.

Waar komen Sterrenkinderen vandaan?
Een groep Sterrenkind-boodschappers komt rechtstreeks van een andere ster of planeet, en anderen zijn interdimensionale wezens met het vermogen om tussen de dimensies te bewegen. Sterrenkinderen lijken hun oorsprong te hebben in dimensies van grotere gevoeligheid en fijnere vibraties dan hier op aarde worden aangetroffen. Op deze .sterren of vibratie-niveaus waar ze vandaan komen, gaat iedereen goed met elkaar om. Vrede en harmonie zijn. altijd aanwezig. Sommigen zeggen dat ze van de Planeten zijn, terwijl anderen praten over verafgelegen groene of blauwe sterren. Een ding is zeker – ze komen van dimensies waar wij niet van kunnen dromen noch met onze menselijke ogen, kunnen zien. Ze zijn hier, paraat en gereed om te assisteren in het vredesproces. Toen Flavio’s moeder vroeg welke ster de zijne was, antwoordde hij, ‘ieder van ons heeft een ster. Mijn ster is alle energie die in mij zit. Mijn ster is van goud.,Mijn zoon Marcus geloofde dat hij van een groene ster was. Of dit nu een echte ster was of slechts een vibratie, zullen we nooit weten. Zelfs deze onduidelijkheid doet niets af aan het basis-idee.
In Nederland ontmoette ik een jonge Sterrenvrouw die zeer bezorgd en treurig was nadat zij mijn boek over Marcus had gelezen. Marcus geloofde dat de rode ster een gewelddadig en kwaadaardig oord was. Met tranen in haar ogen vertelde ze mij dat zijn gedachte haar verdrietig stemde, want zij kwam daar vandaan en volgens haar waren de mensen daar liefdevol en vriendelijk. Zij wilde weten wat ik geloofde. Ik zei dat ik ervan overtuigd was, dat er ontelbare sterren in het universum zijn, en dat zij en Marcus waarschijnlijk allebei gelijk hadden. Ze hadden het vermoedelijk over twee verschillende sterren in verschillende constellaties. Het is zeer belangrijk dat we deze kinderen niet het gevoel geven dat, wat zij geloven vreemd of verkeerd is. Neutrale acceptatie en een sterke innerlijke balans zijn van wezenlijk belang als men met deze kinderen werkt en hun verhalen aanhoort.

Welke missie heeft de huidige golf van Sterrenkinderen die nu op aarde zijn precies?
De Sterrenkinderen hebben de taak om onophoudelijk te helpen bij deze overgangsperiode van de aarde, waarin de mensheid en de aarde zelf minder fysiek en meer spiritueel worden. Ze brengen de gaven van wijsheid, harmonie en balans naar de aarde. Sterrenkinderen hebben gekozen om hier te zijn als ‘Afgezanten van het Licht’ om de terugweg naar het Licht of de Bron te duiden. Een manier die ik gebruik om meer lichtvibraties op aarde te brengen, is om verbonden te blijven met iedereen in mijn leven, zover ik dat kan. Als iemand iets positiefs of negatiefs zegt, probeer ik te begrijpen dat het alles te doen heeft met die persoon die dit deelt en weinig of niets met mij. Op die manier kan ik liefdevol blijven wat er ook om me heen gebeurt – en natuurlijk werkt dit niet altijd. Sterrenkinderen herinneren zich of weten al hoe ze hun vibraties kunnen verhogen. Dit is deel van het transformatie-proces waarin de Sterrenkinderen hun oorspronkelijke staat weer bereiken. Deze ‘nieuwe’, voor hen natuurlijke, staat zal helpen bij de nieuwe uitlijning van de menselijke vibratie. Wanneer iemand in zijn hart vredig is, is er meer vrede in de wereld. We dienen persoonlijk eerst innerlijke vrede te vinden voordat we een wereld van vrede kunnen creëren. Volgens informatie die ik ontvang tijdens diepe meditaties, zijn de oorspronkelijke sterren en de wezens daarop, verder gevolueerd dan de Aarde en haar bewoners. De bewoners van deze sterren hebben’ reeds dezelfde bewustzijnstransformatie ondergaan die zich nu hier voordoet.

Dit is de herinnering van een Sterrenkind van haar planeet:
‘De mensen op mijn thuisplaneet lijken erg op elkaar. Ze hebben grote, mooie, blauwe, enigszins scheefstaande ogen. Hun lichamen zijn helemaal wit, zonder mond of oren. Ze zijn extreem gevoelig en communiceren via telepathie en ze zijn helderziend. Ze bestaan niet in dezelfde dichte fysieke dimensie als wij. Ik merkte dat ze de grond niet aanraken tijdens het lopen. Ze hoeven niet te eten en ze doen niet al die dingen die wij doen om te leven. Ik zag wel overal veel dennenbomen. De lucht was donkerder dan hier op aarde, maar heel blauw. Ik zag geen gebouwen of transportmiddelen. Mensen leken te verschijnen of te bewegen met gedachtenkracht…’ Hier is ook een beschrijving van de planeet van Marcus: ‘De wezens op mijn planeet leven onder een glazen koepel die de atmosfeer en de luchtdruk voor ons op het juiste niveau houden. Mijn planeet is heel mooi, maar anders dan de Aarde. We hebben geen bomen, natuur, zeeën, of dieren – alleen mensen. Maar/ik houd van mijn planeet omdat de energie daar perfect is. We zijn nooit moe of boos. Wij gebruiken veel van onze tijd om goede energie naar elkaar te sturen. We komen niets tekort omdat we alleen maar aan iets hoeven te denken en het verschijnt. Bijvoorbeeld, ik kan in een speciale kamer gaan zitten, een meer verbeelden en dan ben ik echt daar aan het vissen. Dit lijkt waarschijnlijk magisch voor jou, maar voor ons is dit normaal. Het is een plek waar iedereen goed met elkaar omgaat.Mensen praten met elkaar in gedachten. Omdat we gelukkig en helder zijn, hoeven we niet te liegen of schaamte te voelen over iets dat we gedaan hebben. Wij hebben daarom veel energie. Wij werken allemaal met de groene helende straal. Er is altijd vrede op onze planeet.’ Ik gaf toe dat het fantastisch klonk, dat iedereen wel op zo’n plek zou willen leven, en ik vertelde hem dat alhoewel ik me zo’n specifieke plek niet kon herinneren, ik wel een oude herinnering had die daarop leek.

Wanneer zijn de eerste Sterrenkinderen hier geïncarneerd?
De volgende informatie kwam in de vorm van visioenen tijdens mijn meditaties. Er is natuurlijk geen enkele manier om het volgende te ‘bewijzen’. Je kunt alleen maar diep naar binnen gaan om af te tasten welke delen als echt aanvoelen. Ik bied het aan in de hoop dat het jouw gedachten opent, en een verbreding van acceptatie van andere soorten van ‘weten’ zal bieden.
De Aarde en al het leven op de oppervlakte, inclusief de mensheid, waren op een ramkoers. Moeder Aarde stuurde een signaal uit naar het universum. Het was een S.O.S., een schreeuw om hulp van alle hogere vibraties. Dit gebeurde tijdens de tweede wereldoorlog toen de aarde en alles erop bedreigd werd met totale vernietiging door de net gecreëerde en gebruikte atoombom.
Toen dit signaal ontvangen werd in het uitgestrekte universum van sterren, werd er door allen die daartoe in staat waren, gecommuniceerd. Daarmee bedoel ik dat alle wezens op alle sterren met het nodige bewustzijnsniveau, deze noodseinen van de aarde ontvingen. Zij creëerden een strategisch ‘plan de campagne’ en gingen tot actie over. Om te beginnen reageerden alle bewoners op het noodsein van de aarde, en dat is niet vreemd omdat de bewoners van de sterren, en de sterren zelf, begrijpen en leven volgens het concept dat alles energetisch verbonden is. Al snel, toen de situatie verergerde, werd een Planetaire Commissie gevormd en een verzoek uitgezet voor vrijwilligers om deel te nemen in een verbond met de missie om de Aarde en zo veel mogelijk van haar bewoners te redden. De zeer oude, wijze zielen die verkozen om onmiddellijk te gaankonden het conflict en de nasleep van de oorlog aan. Velen waren al op aarde geweest tijdens de oorlog omgekomen in de concentratiekampen in oorlogshandelingen en in onmenselijke martelingen. Op dat moment waren ze al bezig met het verhogen van het bewustzijnsniveau. Zoals je kunt zien zijn er altijd Sterrenkinderen of Vredestichters op aarde.
De situatie ligt nu anders, nu er grote golven van Sterrenkinderen in incarnatie zijn. De eerste golf startte begin 1940 en zal zijn hoogtepunt bereiken aan het eind van dit decennium in 2010. Dit betekent dat vele Sterrenkinderen zelf kinderen en zelfs kleinkinderen zullen hebben met een gelijke vibratie. Een deel van de ‘baby-boom’, de geboortegolf in de tweede helft van het vorige millennium, bestond uit Sterrenzielen die de taak hadden om de weg te bereiden voor diegenen die later kwamen. De wezens met fijnere energieën binnen het netwerk incarneerden rond 1970, alhoewel sommigen niet echt tot volwassenheid konden komen in de te grote beperkingen van de derde dimensie. Velen besloten voortijdig te vertrekken en later opnieuw te incarneren als het energieveld draaglijk was. Enkele jaren na 1970 schreef een Sterrenkind: ‘De nieuwe kinderen worden nu geboren. Zij vormen een ander type mens alhoewel dit moeilijk te verifiëren is. Ik ben er wel een van, de eersten. De mensheid is aan het veranderen. De verbinding met de spirituele wereld is nu verbeterd. Nu kunnen alle kinderen hun eenheid met de spirituele bron, hun essentie, behouden. In haar boek Life before Life biedt Helen Wall-bach de volgende uitleg aan uit haar onderzoek waarin ze is. Bijna allemaal voelden ze dat ze cruciale informatie gekregen hadden die ze met iedereen dienden te delen.

Hoe is het voor een Sterrenkind om op aarde te zijn?
Flavio vertelt: ‘Voor mijn geboorte kon ik alles vanuit elk perspectief zien. Mijn zicht was onbegrensd omdat ik geen fysieke ogen had. Het was de eerste keer dat ik zo dichtbij een solide planeet was. (Hij heeft het hier over de aarde.) Ik moest mezelf voorbereiden door langs andere planeten te gaan waar ik me kon voorbereiden op deze fysieke dimensie. Het was net alsof ik met een potlood in de lucht moest leren schrijven. Deze ervaring zou heel nieuw zijn, heel bijzonder, omdat ik een fysiek lichaam zou hebben. Ik moest wat grondregels meenemen om hier te kunnen zijn: de concepten ja en nee, tijd en ruimte bijvoorbeeld. Aarde is immers een wereld van tegenstellingen.Het is zeker dat wij allemaal moed hebben gehad om naar de aarde te komen, en wij mogen daar best erkenning voor krijgen. Want het maakt niet uit hoe lang geleden dat was, wat ervoor nodig was, het blijft een avontuur, getuigt van groot vertrouwen en een afspraak om iets specifieks te doen. Dit betekent hele-maal niet dat Sterrenkinderen vrij zijn van persoonlijke kwesties, karmische patronen en al het andere waar elk mens mee geboren wordt. Elk Sterrenkind heeft zijn/haar problemen en uitdagingen net als iedereen.

Waar op aarde incarneren Sterrenkinderen ?
Veel Sterrenkinderen geboren tijdens de tweede wereldoorlog of vlak daarna, kozen incarnaties in landen waar ze redelijk veilig voor oorlog zouden zijn (vooral als ze omgekomen waren in concentratiekampen). Deze Sterrenkinderen kozen vaak voor Amerika in multi-etnische, internationale families. Een rijke, culturele achtergrond was belangrijk omdat het vermogen om meer dan een taal te spreken essentieel is voor het vredeswerk. Zij kozen ook voor ‘veilige’ landen, vooral Canada, de VS, Mexico en centraal-Amerika. Het is belangrijk in gedachte te houden dat deze kinderen zeer gevoelig zijn voor vibraties. Het zou dus zeer moeilijk zijn om geboren te worden in een oorlogsgebied, zelfs na afloop van zo’n oorlog. De vibraties van geweld blijven jarenlang aanwezig en worden misschien zelfs nooit totaal vergeten. Ik geloof dat net als wij, de aarde een geheugen heeft. Een voorbeeld hiervan is het feit dat ik (ik was nooit eerder in Nederland geweest), bij mijn eerste bezoek aan dat land en de stad Rotterdam, in een flits een beeld van vernieling zag. Ik wist niet dat deze mooie stad zo vreselijk gebombardeerd was tijdens de tweede wereldoorlog. Pas later kreeg ik de informatie hoeveel er was vernietigd; Toen mij foto’s van vlak na de oorlog werden getoond, was dit precies wat ik met mijn geestesoog had gezien. Geen wonder dat Sterrenkinderen zo’n stad, en veel andere Europese steden, niet bovenaan hun wenslijst hadden staan bij hun keuze voor de plek van hun geboorte. Mijn ervaring wordt dagelijks beleefd door Sterrenkinderen op allerlei plekken in de wereld. Het blijkt dat de vibratie van angst en geweld na enkele jaren afneemt, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor incarnaties van Sterrenkinderen op plekken zoals in Europa, die grondig werden verwoest tijdens de oorlog. Nederland, een land waar het leren van meer dan een taal heel gewoon is, is weer een favoriete plek. Ik geloof dat van alle Europeanen, de Nederlanders het meest openstaan voor nieuwe ideeën en spirituele onderwerpen. Is hun internationale handelsverleden de reden dat de mensen van dit klein landje zulke wereldburgers zijn geworden? En natuurlijk blijven Sterrenkinderen overal geboren worden in multi-etnische en internationale families.De voorkeur gaat uit naar een familieomgeving waarin thuis meerdere talen worden gesproken, en waar tolerantie en een liefde voor de verschillen van rassen heersen. Reizen en rechtstreekse ervaringen opdoen met andere culturen is ook belangrijk. Als je de ouder bent van een Sterrenkind moet het blootstellen van het kind aan andere talen en culturen hoog op de lijst van je prioriteiten staan, ook al ben je zelf niet twee-of veeltalig. Als onderdeel van zijn/haar vredesmissie is er een behoefte van het kind om andere culturen rechtstreeks te observeren en te ervaren. De meeste van deze kinderen passen gewoon niet in traditionele school- en andere sociale structuren, dus is het nodig dat de ouders de eigenaardigheden van het Sterrenkind erkennen. Deze kinderen zullen zich beter voelen in alternatieve scholen zoals Montessorischolen, Vrije scholen, en andere voor het Indigo-type geschikte scholen. In het algemeen kiezen deze kinderen een omgeving die rijk is aan cultuurverschillen, vaak vlak bij of in de grote steden. Ze hebben behoefte aan alternatieve scholing en dat wordt vaak niet gevonden in kleine dorpen. De bewoners van grote steden zijn, anders dan vaak de mensen in kleine dorpen in het algemeen ontvankelijker voor een groot scala aan menselijke uitdrukking. Hoewel ze intens van de natuur houden, is landelijk isolement meestal niet de eerste keuze van de Sterrenkinderen.

Veel Sterrenkinderen melden dat ze heimelijk een kijkje hebben genomen bij de ouders en hun toekomstige omgeving voordat ze werden geboren. Wat zoeken ze dan? Dat is moeilijk te bepalen ofschoon ik vermoed dat ze voorkeur hebben voor een omgeving waarin in ieder geval een ouder van dezelfde of een soortgelijke vibratie is. Een ouder die openstaat voor paranormale zaken of een die zelf dit soort gaven heeft zal hoog op het verlanglijstje staan. Ik geloof dat ze families zoeken waarin meer dan een taal wordt gesproken. In het gezin waarin ikzelf werd geboren bijvoorbeeld, worden drie talen regelmatig gesproken. Toch geloof ik dat deze kinderen vooral de ervaring zoeken van onvoorwaardelijke liefde en harmonie in hun toekomstige gezin.
Dus waar vind je Sterrenkinderen? Bijna overal. En hoe herken je ze? Zoek die wijze oude blik in hun jonge ogen – ogen die alles al eerder gezien hebben. Je zult die ‘blik’ herkennen zodra je een Sterrenbaby in je armen houdt. Het is onmiskenbaar. Een Sterrenkind zijn, is trouwens een innerlijke overtuiging of gevoel. Er is niemand die dat kan bewijzen voor jou of jouw kind.

Wie zijn de Sterrenkinderen?
Alle mensen zijn gelijk. Geloof je dat? Hoeveel mensen die piano spelen zijn net als Mozart? Wie kan een kwast in zijn hand nemen en als een Monet schilderen? En toch, terwijl we allen geboren worden met een grote variëteit aan talenten en capaciteiten hebben we allemaal iets met elkaar gemeen. Wij mensen kunnen nadenken over ons bestaan en ons handelen. Er is iets in ons je kunt het een ziel noemen dat onafhankelijk van ons lichaam lijkt te bestaan. Dit is het deel dat volgens mij in gelijke mate ‘gecreerd’ is of ‘gedeeld’ wordt door ons allen. We worden geboren binnen een ‘stam’, of we dat nou willen toegeven of niet. We zijn allen ergens op aarde geboren. Als baby hebben we misschien wilde dieren horen brullen, of het geluid van de kar van de melkman over de straatstenen of de sirenes en straatgeluiden van een grote stad. We zijn bijna allemaal geboren binnen een geloofsysteem, een landscultuur en een specifiek ras. De omstandigheden rond onze geboorte zijn de coulissen op een toneel na het optrekken van het gordijn voor de eerste akte van een nieuw toneelstuk. Wat gebeurt er als wij ‘het podium van het leven’ betreden? We hebben allen de benodigde capaciteiten en gaven om onze ‘rol’ te spelen. Sommige mensen hebben hoofdrollen en worden ‘sterren’ en anderen hebben ondersteunende rollen. Sommige mensen hebben sterke, sportieve lichamen en anderen zijn kwetsbaar, blijven thuis en schrijven poëzie. Wij zijn er in alle vormen en maten, niet alleen als individuen maar ook als naties. We hebben ook verschillende intellectuele capaciteiten. Niemand kan het hiermee oneens zijn – Aangezien een bezoek aan een wetenschappelijke denktank, en een tehuis voor verstandelijk gehandicapten, is voldoende bewijs. Heb je ooit iemand gekend die een vreemde taal in enkele maanden kon leren, terwijl jij er na jaren nog moeite mee hebt? Of iemand die een deuntje kan spelen na het een keer te horen, terwijl jij, zelfs na tien jaar les, er nog steeds niets van maakt? Geen twee mensen zijn precies gelijk, net als de verschillen in elke bloem en blad in de natuur. Er is een oneindige variatie op aarde en nuances die wij niet kunnen zien. Dus, binnen het menselijk ras zijn er dingen die we allemaal gelijk hebben maar er is ook een overvloed aan individuele verscheidenheid. Zoals mensen zich kunnen identificeren met een bepaald ras, geloof of met een specifieke groep, zijn er mensen zoals ik die een affiniteit hebben met het idee dat ze Sterrenkinderen zijn. Er zijn Sterrenkinderen in elk land, elk ras en in elke leeftijdsgroep. Ze zijn van verre sterren naar de aarde gekomen om de planeet en haar bewoners te helpen – om vrede, hoop en vreugde te brengen naar droevige harten en naties in oorlog. Zoals mensen met een muzikaal of artistiek talent of andere capaciteiten, hebben Sterrenkinderen zekere karakteristieken. Bijna alle Sterrenkinderen delen de collectieve overtuiging en herinnering dat ze van een andere ster, vibratie of planeet zijn gekomen. Omdat ik heel wat verschillende omschrijvingen heb gehoord van deze plek van oorsprong is het mij niet duidelijk of zo’n ster een echte plek is in het universum, een vibratie, of een dimensionele realiteit. Deze herinnering kan aanwezig zijn bij de geboorte of kan over de jaren langzaam groeien.

Sterrenkinderen hebben vaak een diepe zielenwens om terug te keren naar hun ster en vinden het moeilijk om het menselijke leven te begrijpen – vooral wreedheid en strijd. Sterrenkinderen zijn vooral naar de aarde gekomen als vredestichters, en ze zien dat dan ook als hun primaire missie. Velen kiezen ervoor om te werken in de zorgsector of in ondersteunende beroepen, zoals ecologie of milieuzaken, om de aarde te helen. Ze lijken een verhoogd bewustzijn te bezitten van de spirituele wereld, en er is een herkenning van de eenheid met de spirituele bron of essentie. Ongetwijfeld hebben ze dit nodig om hun aardse missie te volbrengen. Toch is het een collectieve missie, de gehele menselijke familie is vertegenwoor-digd, ieder moet z’n eigen rol spelen.

In hoeverre komen Sterrenkinderen overeen met andere groepen ‘nieuwe kinderen’?
Er zijn meldingen van herkenbare groepen ‘nieuwe kinderen’ die momenteel op aarde incarneren.. Misschien heb je erover gehoord? Alhoewel mijn onderzoek summier is, zoals alle onderzoek beperkt is, heb ik wel bijna alle verkrijgbare informatie over deze ‘nieuwe kinderen’ gelezen, op het internet, in boeken en tijdschriftartikelen. Het lijkt dat veel mensen, vooral therapeuten en leraren, geinteresseerd raakten in deze nieuwe kinderen toen er opeens veel kinderen niet konden meekomen met” het traditionele schoolsysteem. Steeds meer kinderen tonen duidelijke tekenen van ‘anders leren’ en het werd belangrijk om deze kinderen te helpen.
Tot nu toe heb ik niet alleen de’Sterrenkinderen maar ook de volgende groepen geïdentificeerd:

 1. ‘Nieuwetijdskinderen zoals ze in Nederland vaak worden genoemd.
 2. De super-paranormaal begaafde kinderen zoals ze vooral in clusters in China worden aangetroffen.
 3. Kinderen die geboren worden met superimmuniteit – of ze ontwikkelen die later. Er wordt gezegd dat dit een rechtstreeks resultaat zou zijn van het aidsvirus.
 4. Tot slot zijn er de Indigo-kinderen waarvan gezegd wordt dat het systeembrekers zijn.

Voordat je verder leest, wil ik zeggen dat ik de bovenstaande groepen kinderen niet persoonlijk heb onderzocht, noch ken ik de mensen die ze geïdentificeerd hebben. Deze informatie wordt aangeboden om te kunnen vergelijken en als je meer wilt weten, zul je deze rapporten zelf moeten nagaan. Enkele zijn misschien nep, andere kunnen mogelijk vervalste statistieken bevatten, en enkele zijn wellicht niet meer dan wensdromen. Omdat ik mijn werk alleen richt op het fenomeen ‘Sterrenkinderen’ geloof ik niet dat het mijn taak is om de theorieën van anderen te verifiëren; maar om u, de lezer, een zo volledig mogelijk beeld te geven, vond ik vermelding van deze groepen nodig. De informatie en feiten die mijn ideeën ondersteunen komen uit persoonlijke ervaring, jaren van studie en onderzoek, gesprekken met en opmerkingen van Sterrenkinderen, maar er is ook informatie die tijdens mijn meditatiesessies doorkwam. Ik geloof dat wij, voordat we geboren worden, besluiten -wellicht wordt voor ons besloten – welke specifieke gaven en uitdagingen wij zullen meekrijgen. Of onze persoonlijkheid en lichaamstype door ons erfgoed of door ons zielenbewustzijn bepaald wordt is voor mij niet echt interessant. Het feit is dat we allen aankomen met specifieke talenten specifieke gaven die gebruikt kunnen worden om expressie te geven aan onszelf en om een bijdrage te leveren aan de samenleving waarin wij worden geboren. Bijvoorbeeld iemand die geboren wordt in een geïsoleerd dorp in Nepal zal waarschijnlijk geen behoefte hebben om drie tot vier talen te leren spreken teneinde een productief leven te hebben, maar het kind dat in Nederland geboren wordt wel. En het lichaam van een Zweeds kind zal niet met hetzelfde gemak hitte kunnen doorstaan als dat van een Afrikaans kind.

Wij zijn allemaal van het menselijk ras. Ieder van ons is een buitengewone uiting van het goddelijke. Toch hebben de Sterrenkinderen specifieke attributen en uitdagingen. Als je een Sterrenkind bent, kan het zijn dat je visioenen hebt die je niet begrijpt, dat je bang bent omdat je de toekomst kunt zien, dat je misschien geliefde zielen kunt zien na hun dood, of dat je gewoon te gevodig bent om goed te kunnen functioneren als een ‘normaal’ mens. Wie zegt dat het eten van junkfood, naar disco’s gaan, gewelddadige films bekijken, elkaar vermoorden, of zelfs de krant lezen, gewoon is? Ik vind het geweldig dat mensen hierover beginnen te praten en dat deze verschillende typen kinderen worden geïdentificeerd. Laten we alle theorieën en ideeën over hoe we onze kinderen onszelf en andere Sterrenvolwassenen kunnen helpen maar eens bekijken. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. Laten we elk kind als speciaal en uniek behandelen. En laten we vooral de bijdragen van alle kinderen waarderen.

Persoonlijke ervaring met nieuwetijdskinderen in Nederland
De enige organisatie voor nieuwe kinderen waar ik persoonlijk contact mee heb, bevindt zich in Nederland. De kans is mij geboden om mee te doen met activiteiten georganiseerd door het Platform Nieuwetijdskinderen en mijn ideeën over Sterrenkinderen te presenteren. Het Platform biedt de gelegenheid voor therapeuten, leerkrachten en ouders om een breed scala aan ideeën, theorieën en aanpak-methodes van kinderen te introduceren. Het dient als een adviescentrum en is sponsor van evenementen en presentaties over kinderen vaak met medewerking van jonge kinderen zelf. Het Platform verbindt zich niet met een specifieke definitie van de ‘nieuwe kinderen’, noch onderschrijft het enige specifieke aanpak of therapie zover ik kan zien.

Onderzoek super-paranormaal begaafde kinderen
Laat ons eens kijken naar de verschillende groepen kinderen die geïdentificeerd zijn in diverse onderzoeken. Volgens een interview met Drunvalo Melchizedek – een nieuwetijds auteur en spreker met enkele heel interessante theorieën – werd het eerste super-paranormaal begaafde kind in 1984 in China ontdekt. Toen de paranormale vermogens van het kind werden getest, bleek hij honderd procent correcte antwoorden te geven. De mensen van het Amerikaanse tijdschrift Omni namen aan dat dit bedriegerij was en deden hun eigen onderzoek. Een van de experimenten hield bijvoorbeeld in om willekeurige bladzijden, uit een boek gescheurd en verkreukeld, onder de armen te stoppen van zo’n honderd in een kamer verzamelde kinderen. Deze kinderen konden de pagina’s woord voor woord lezen. Test na test werd gedaan en de resultaten waren foutloos.Sindsdien zijn er meer super-paranormaal begaafde kinderen elders op de wereld gevonden.

Kinderen met super-immuniteit
In hetzelfde interview vertelde Drunvalo dat medewerkers van het bekende UCLA2-ziekenhuis in Amerika, kinderen hebben ontdekt met een super-immuniteit. Een kleine baby had een positieve uitslag op een HIV-test bij zijn geboorte en bij een herhaalde test na twaalf maanden. Bij een nieuwe test rond zijn zesde verjaardag bleek hij negatief te zijn. (Trouwens, het is niet abnormaal dat een baby bij de geboorte HIV-positief is om ergens in het eerste jaar HIV-negatief te worden.) Het DNA van dit jongetje werd getest bij UCLA. In het menselijk DNA bestaan vier nucleïnezuren die zich samenvoegen in setjes van drie en die vier-en-zestig verschillende patronen vormen codons genoemd. Bij het DNA van alle mensen op aarde zijn twintig codons actief maar bij het DNA van dit jongetje waren er vier meer dus vier-en-twintig, actief. Via bloedonderzoek ontdekten de wetenschappers dat dit kind immuun was voor alle bekende ziektes. Statistische gegevens verzameld door de UCLA via mondiaal DNA-onderzoek, tonen aan dat op dit moment ongeveer een procent van de wereldbevolking – dus zestig miljoen mensen – dit nieuwe DNA heeft. Drunvalo gelooft dat dit nieuwe DNA nu bereikbaar is voor iedereen omdat het nu zich in het onderbewustzijn van de aarde bevindt net als een morfogenetisch veld. Een morfogenetisch veld is een samenstel van complexe vormen (die) zich kunnen ontwikkelen door de interactie tussen eenheden met eigenschappen die op een specifieke manier samenpassen.Dus om het in duidelijke taal weer te geven een morfogenetisch veld is een groepsenergieveld waar wij als individuen in kunnen passen en van kunnen leren. Bijvoorbeeld, als je naar Nederland gaat waar praktisch iedereen kan fietsen zou je het morfogenetisch veld van ‘fietsen’ in kunnen gaan en makkelijker zelf leren om te fietsen. Dat is tenminste de theorie! Drunvalo gelooft ook dat anderen deze super-immune staat kunnen bereiken door diepgaande meditatie en gebed op drie niveaus. Hij maakt precies duidelijk hoe wij dit zouden moeten doen. Ten eerste moet de geest de eenheid in alles zien – dat niets los staat van de rest. Ten tweede moet men centreren in het hart – liefdevol zijn. En ten derde, moeten we ophouden met oordelen, zodat we niets meer bezien vanuit de polariteit van goed en slecht, gelijk of ongelijk. Hij gelooft dat ‘deze mensen (met het nieuwe DNA) op een of andere manier opgehouden zijn met oordelen, en in een staat zijn om alles anders te zien en Liefde te voelen.

Indigo-kinderen
Indigo-kinderen zijn de vierde categorie die vermeld wordt in een boek met dezelfde titel. Een Indigo-kind is ‘een kind dat een nieuwe en ongebruikelijke verzameling psychologische kenmerken vertoont en een gedragspatroon laat zien dat niet eerder algemeen gedocumenteerd is. Dit patroon heeft ge-meenschappelijke unieke factoren die erop wijzen, dat degenen die met hen omgaan (ouders in het bijzonder) hun behandeling en opvoeding veranderen om een balans te bereiken. Het ontkennen van deze nieuwe patronen veroorzaakt mogelijk onbalans en frustratie in de geest van dit kostbare nieuwe leven. Nancy Ann Tappe was de eerste die deze groep identificeerde in haar boek Understanding your life through color. Nancy heeft vijf-en-twintig jaar ervaring op parapsychologisch gebied en ze werkte vaak in nauwe samenwerking met de UCLA tijdens experimenten die haar intuitieve bevindingen bevestigden. In de zeventiger jaren nam zij voor het eerst de Indigo-kinderen waar. Deze kleur ‘zag’ zij als hun levenskleur. Zij kijkt naar de levenskleur van mensen om te leren wat hun missie is hier op dit aards niveau en wat zij hier leren. In de jaren tachtig begon zij dit fenomeen van de Indigo-kinderen in kaart te brengen. Nancy zegt dat deze kinderen ‘geautomatiseerd’ zijn en dat ze meer in hun hoofd dan in hun hart leven – ze zijn geboren voor dit technologische tijdperk. Alhoewel Nancy enige nogal opmerkelijke dingen zegt over Indigos kunnen de vier verschillende categorieën waarin zij ze onderverdeelt bruikbaar zijn.

De categorieën die zij hanteert zijn:

 • Humanisten : zij zullen de mensheid dienen. Ze zijn hyperactief, uiterst extravert, makkelijk afgeleid en ze zijn de toekomstige doctoren, advocaten, leraren, zakenmensen.
 • Conceptuelen: zij zijn vaker bezig met ‘projecten’ dan met mensen. Ze zijn zeer sportief hebben problemen met controle vooral met betrekking tot hun ouders en ze kunnen makkelijk verslaafd raken aan drugs. Zij zullen de toekomstige ingenieurs, ontwerpers, astronauten, krijgsmacht-officieren zijn.
 • Artiesten: zeer gevoelig en creatief. Ze zullen graag met verschillende artistieke richtingen experimenteren en zijn de leraren en kunstenaars van de toekomst.
 • Interdimensionalen: lichamelijk groter dan de andere Indigos, zeer zeker van hun kennis, gaan hun eigen richting, komen van andere planeten en zullen nieuwe filosofieën en geloofsrichtin-gen introduceren.

Er is natuurlijk veel geschreven over andere kinderen, zoals het intuïtieve kind, het gevoelige kind, het paranormaal begaafde kind en het creatieve kind. De bovenstaande categorieën ‘onderscheiden zich door het feit dat groepen of clusters van nieuwe kinderen geïdentificeerd worden met grotendeels dezelfde attributen.

Sterrenkinderen kunnen bij ieder van de bovenstaande categorieën behoren omdat ze gewoonlijk paranormaal begaafd zijn, soms superimmuun zijn (als zoiets bestaat) en enkelen zijn waarschijnlijk meegelift op de Indigo-golf gekomen en/of behoren tot de interdimensionale categorie van Indigo-kinderen. Zelf heb ik Sterrenkinderen ‘gezien’ met de volgende levenskleuren: roie, rood, groen, paars, blauwen indigo. Ik kan echter niet met zekerheid zeggen dat mijn ‘waarneming’ overeenkomt met de Indigo-theorie van levenskleuren. Sterrenkinderen vormen dus slechts een van de vele nieuwe categorieën van fysieke wezens die aan het incarneren zijn in deze tijd. Alhoewel er altijd Sterrenkinderen op aarde zijn geweest, is deze huidige golf van incarnaties al zo’n 50 jaar aan de gang. Het wordt nu pas, op het hoogtepunt van de golf, voor het eerst gesignaleerd.

Ben jij een Sterrenkind?
Veel mensen vragen hoe ze kunnen bepalen of zij, of hun kinderen, Sterrenkinderen zijn. Ik ben een Sterrenkind en ik heb het voorrecht om een zoon te hebben gehad die er een was. Mijn interesse in Sterrenkinderen is gewekt door zijn ideeën en overtuigingen. Ik heb het verhaal van zijn verbazingwekkende leven, dood en reïncarnatie vastgelegd in het boek Wijsheid van een Sterrekind. Sindsdien heeft dit fenomeen mijn totale aandacht. Ik heb Sterrenkinderen ontmoet, ben bevriend met ze geraakt en heb ze begeleid in Europa, Mexico, Canada en in de V.S. Uit eigen ervaring weet ik dat de meerderheid (natuurlijk niet alle) van de Sterrenkinderen de volgende eigenschappen hebben: Eigenschappen van Sterrenkinderen

Fundamenteel spiritueel bewustzijn
Er is een sterke connectie met spirituele aspecten van het leven, vaak gepaard met communicatie met engelen gidsen een ‘lief-devolle stem’ of zelfs God. Deze diepzinnige connectie met het aspect van de liefdesenergie zorgt ervoor dat ze het moeilijk vinden de huidige menselijke toestand op aarde te begrijpen. Sterrenkinderen zijn vaak geobsedeerd door de maan, de sterren en de zon. Zij kunnen urenlang naar sterren kijken. Ze beminnen het licht – alles dat glimt – goud – schittering. Het lijkt alsof er een transformatie plaatsvindt alsof er een open verbinding is tot het licht, het Alles, tot de Bron. Dit bewustzijn betekent ook dat Sterrenkinderen weten dat iedereen met iedereen verbonden is, en als iemand zich emotioneel of fysiek afsluit, voelen zij onmiddellijk de pijn. Zij voelen dat niet iedereen zich de Bron herinnert – ze komen als leraren. Een zevenjarig Sterrenkind vertelde: ‘We maken allen deel uit van God en het leven schaaft ons bij tot we perfectie bereiken. Jackie, een meisje van drie, vertelde haar ouders dat ze kon zien dat ‘God in alles is.En er is ook natuurlijk dat heerlijke verhaal dat wij allemaal gehoord hebben over dat kleine jongetje dat zijn ouders herhaaldelijk vroeg of hij even alleen met zijn nieuwe baby-zusje mocht praten. Eindelijk stonden de ouders het toe, alhoewel zij het wel vreemd vonden. Het kleine jongetje boog over het wiegje van zijn zusje en vroeg, “Kun je mij vertellen over God? Ik kan het me haast niet meer herinneren”.

Herinnering aan andere werelden
Sterrenkinderen hebben een herinnering aan en een verlangen naar een andere plek waar mens en natuur samenwerken in grotere harmonie, vrede en liefde. De aardse energie voelt hard en ‘vreemd’ aan. Zij begrijpen niets van menselijke houdingen van strijd en hebzucht, en zij vinden dat iedereen op aarde zou moeten samenwerken. Ze begrijpen ook niet waarom er ver-schillen zijn – verschillende naties, talen en godsdiensten – als deze dingen de oorzaak zijn voor een verminderde verbonden-heid met het geheel. Er is een bewustzijn dat alles wat een persoon overkomt, iedereen overkomt. Als bijvoorbeeld een deel van de creatie mishandeld wordt, lijdt de aarde, alles en iedereen, mee. Sterrenkinderen komen als geestelijke leraren – om de kennis en liefde die zij ‘zich herinneren’, te brengen naar de aardse dimensie. ‘Flavio, een Sterrenkind, schreef op zijn achtste: ‘Baby’s huilen omdat op deze planeet leven heel moeilijk is. Een baby probeert zichzelf uit te drukken met zijn telepathische stem, maar dit functioneert hier niet omdat alles te solide is… de nieuwgeborene wordt geterroriseerd door zijn gevangenschap in de fysieke realiteit., Toen hij vier was, was Robert blij dat hij een nieuwe computer had, maar hij was ook teleurgesteld. Hij vertelde zijn moeder, ‘Het lijkt niet op wat ik vroeger gebruikte. Ze zullen wel niet zo snel en zo goed meer gemaakt worden.’ Nog een Sterrenkind, vijf tienjarige Mark, had tekeningen van UFO’s gemaakt met ‘verschillende technische schema’s van de voortstuwings-systemen voor elke UFO. Hij begreep en kon elk systeem in detail beschrijven. Zijn leraren zeggen dat zijn begrip van de fysica op universitair niveau ligt.

Gevoelens van er niet bij te horen
Er is een gevoel van een buitenbeentje te zijn, er niet bij te horen, niet geaccepteerd te worden, ‘anders’ te zijn. Candice, een jonge vrouw van rond de vijf-en-twintig, vertelde het volgende: ‘Van kleins af aan heb ik geweten, dat ik anders was, hoewel ik niet wist waarom. Mijn eerste dag op de kleuterschool staat me nog helder voor de geest, hoe ik de groep binnenliep die al rondom de leerkracht zat. Ik liep de groep in en wist onmiddellijk dat er iets heel raars aan de hand was en dat ik daar niet thuishoorde. De andere kinderen behandelden me vanaf de eerste dag letterlijk alsof ik van een andere planeet kwam. Ik had een soortgelijke ervaring toen ik voor het eerst naar school ging. Ik koesterde de verwachting dat ik op een ‘school voor wijsheid’ zou komen waar ik zou leren waarom ik hier op aarde ben, en hoe het hier in elkaar zit. Er zijn enkele gelukkige Sterrenkinderen die ervaringen hebben gehad waarin zij wel verborgen ‘wijsheidsscholen’ hebben bezocht op aarde. Veel Sterrenkinderen schijnen’s nachts onderwezen te worden op speciale scholen. Dr. Richard Boylan meldt: ‘Veel mensen hebben mij verteld over hoe zij ‘s nachts naar een speciale lokatie op aarde of naar een ruimteschip gaan, om vele dingen te leren, zelfs het zien van gebeurtenissen in de nabije toekomst. Deze Sterrenkinderen begrijpen misschien niet alles wat hen wordt getoond op dat moment, maar later, als het belangrijk is, komt de informatie naar boven om gebruikt te worden. Nog een andere auteur, Caryl Dennis, vertelt over kinderen die: ‘…’s nachts naar school gaan met hun vrienden en zeer geavanceerde kennis opdoen waarvan hun ouders zeker weten dat ze die niet in de dagelijkse realiteit hebben kunnen leren. Waar en wat zo’n school precies is, blijft een mysterie. Men hoort vaak dat het op een of ander schip is, en dat duidt aan dat er mogelijk toch contact is met kinderen van een niet-menselijke intelligentie. Totdat wij de waarheid achter dit mysterieuze universum kunnen bevatten, kunnen wij alleen maar speculeren over de aard van zulke fenomenen.Een ander Sterrenkind, dat duidelijk een ander soort school heeft ervaren, vertelde hoe een normale aardse school werkt: ‘J e weet hier op school dat als de lerares zegt dat iets moeilijk is, het makkelijk is, en als zij makkelijk zegt, dat het eigenlijk moeilijk is. Ze zullen het wel anders doen dan op de planeet waar ik vandaan kom.,

Het gevoel van ‘er niet bij te horen’ wordt minder als een Sterrenkind een ander Sterrenkind ontmoet. Als er eenmaal contact is met anderen in de Sterrenfamilie verdwijnt het gevoel van anders-zijn en wordt dit vervangen door een diepgaand begrip en een nieuw-verworven bewustzijn. Zes-jarige Flavio gaf een zucht van verlichting toen hij, een transpersoonlijk psycholoog, ontmoette. ‘Eindelijk kom ik iemand tegen die net is als ik! Wij hebben dezelfde missie. Ik voelde me helemaal alleen op aarde. Nu weet ik dat er veel van ons zijn en dat onze missie is om de dingen die wij weten door te vertellen, hoewel iedereen die dingen weet en voelt… Mensen zullen anders worden; kinderen zullen meer openstaan voor het spirituele.
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om contact te maken met anderen van dezelfde energie. Heel veel mensen die naar mij komen voor sessies, vinden rust in hun leven door onze ontmoeting – omdat ze zich niet meer alleen en geïsoleerd voelen op planeet aarde.

Groot evenwicht
Er is een hoog niveau van functioneren van alle kenmerken van de linkerhelft van de hersenen: rationaliteit, intellect en analyse, en de kenmerken van de rechter helft: intuïtief, creativiteit en synthese. Deze kinderen worden geboren met de mogelijkheid om hun hersenen geheel te gebruiken al naar gelang de omstandigheden. Met andere woorden, ze kunnen breed denken, of heel specifiek – ze kunnen hun intuïtie in de materiële wereld gebruiken.

Sterrenkinderen zijn vlot voor hun leeftijd, en praten en lezen op een jonge leeftijd. Er zijn verhalen van baby’s die al praten op een leeftijd van enkele weken en concepten hanteren met een woordenschat die ver ligt boven hun chronologische leeftijd. Deze kinderen voelen zich vertrouwd met complexe apparatuur en ze hebben het talent om zonder enige angst met computers om te gaan. Iets dat veel ouders niet kunnen zeggen. Met andere woorden, Sterrenkinderen zijn blijkbaar geboren met begrip van de apparatuur die nodig zal blijken om hun vredesboodschap over te brengen aan de mensen op aarde. Ze zijn wel eens beschreven als ‘volwassenen in een kinderlichaam’ en als ‘oude hoofden op jonge lijven’. Veel Sterrenkinderen zullen uiteindelijk twee of meer carrières hebben die hun balans en hun hoge niveau van functioneren weerspiegelen. Omdat ik nooit een carrière kon kiezen, een dilemma dat veel Sterrenkinderen delen, besloot ik alles te worden wat ik wilde zijn. Dus ben ik lerares Engels, advocate, kunstenares, schrijfster, theologe, cursusleidster , spreekster, en de lijst zal groeien zolang ik hier ben. Het is heel normaal dat Sterrenkinderen verschillende vakken tegelijk uitoefenen, bijvoorbeeld in de combinatie wetenschapper/beeldhouwer, vertaler/fluitist, geneeskundige/kunstenaar. Blijf niet hangen in de oude overtuiging dat je of de ene of de andere kant moet kiezen. Dit kan onnodige problemen en vertragingen veroorzaken. Ik zeg steeds tegen Sterrenkinderen dat alle richtingen mogelijk zijn ongeacht hun leeftijd! Omdat Sterrenkinderen deze mogelijkheden hebben, zullen zij systemen veranderen, vooral met betrekking tot het onder-wijs, maar zij zijn geen ‘systeem-brekers’ (zoals sommigen de Indigo-kinderen hebben gedefinieerd). Ook zullen ze zelden een diagnose krijgen van ADHD of ADD. Als je de ouder bent van zo’n kind zul je het zeker weten! Ik zou erop willen aandringen het eerder vermelde boek De Indigo-kinderen te lezen. Doe dit voordat je medicijnen accepteert als een methode om je kind in het gareel te krijgen. Sterrenkinderen zullen systemen veranderen door hun bijzonde-re capaciteiten te gebruiken op een liefdevolle en vreedzame manier. Ze leren de fysieke wereld waarin zij zijn terechtgeko-men te begrijpen en te ervaren, terwijl zij verbinding houden met de spirituele wereld – hun ster of oorsprong.

Verscherpte zintuigen
Sterrenkinderen hebben vaak verscherpte zintuigen, zoals ge-hoor, smaak, tast, visie en reuk. Tijdens hun jeugd vermelden ze soms dat specifieke lichten of harde geluiden echt ‘zeer’ doen en dat sommige geuren ze ‘misselijk’ maken. Ze kunnen wellicht’ meer zien dan het zichtbare spectrum van licht waardoor ze dingen waarnemen die mensen gewoonlijk niet kunnen zien. Een moeder vertelde dat haar dochter rond alles kleuren zag, en dat het soms leek alsof de lucht paars was. Nog een ander kind kon niet eten met bestek dat van metaal is gemaakt, omdat hij het metaal kon proeven als het zijn tong raakte. Er zijn zelfs kinderen die zo gevoelig zijn dat ze hun kleren niet kunnen velen, de labels in hun kleren doen al zeer. Anderen kunnen alleen’natuurlijke stoffen verdragen en de zeep waarmee ze zich wassen, moet zorgvuldig worden gekozen. Veel Sterrenkinderen kunnen niet tegen TL-licht en voelen zich gedesoriënteerd in grote supermarkten, winkels en scholen. Sommigen kunnen sigarettenrook van heel ver al ruiken. Het is merkwaardig dat deze gevoeligheden van dag tot dag kunnen veranderen. De ene dag smaakt het eten te bitter en de volgende dag is het prima.

Door deze overgevoeligheid kunnen Sterrenkinderen-vaak geen medicijnen verdragen. Zelfs een simpele aspirine kan een bizarre reactie veroorzaken. Vaak zijn ze allergisch voor dingen waar niemand anders last van heeft. Deze kinderen genezen sneller en makkelijker met alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie, Bach-bloesemremedies, dieet-veranderingen en kleur en geluidstherapie. Ik geloof dat Sterrenkinderen zonder meer gevoeliger zijn voor alles, en dat dit een van hun uitda-gingen en een van hun gaven is. Vaak is deze sensitiviteit in hun jonge jaren een oorzaak voor hun keus om later iets te gaan doen met genezing door alternatieve therapieën of een carrière in ecologie om hiermee hun Aardse missie te vervullen. Sommige Sterrenkinderen zeggen dat ze eigenlijk te gevoelig zijn om op aarde te blijven en ze willen weg – ep in feite doen sommigen dat ook. Als je betrokken bent bij een kind dat moeite heeft met het leven op aarde, is het essentieel dat je alternatieve genezers zoekt omdat de reguliere geneeskundigen vaak niets kunnen vinden; via de normale medische tests. Jouw kind is niet aan het ‘fantaseren’ je moet gewoon de goeie persoon vinden die weet te werken op een andere manier. Sterrenkinderen kunnen met gemak leren hoe ze met hun gevoeligheid kunnen omgaan en die zelfs kunnen verbeteren.

Paranormale gaven
Menig Sterrenkind heeft paranormale gaven die een deel uitmaken van het multidimensionaal zijn. Sterrenkinderen zijn afkomstig van de hogere dimensies en komen het verminderde dimensionele bewustzijn van planeet aarde binnen om haar te helpen in haar evolutie naar een nieuwere dimensie en hogere trilling. Daarom is het redelijk dat ze, om deze missie te volbrengen, zich moeten ‘herinneren’ hoe ze dingen anders kunnen zien en doen. Deze kinderen zijn meer dan gemiddeld intuïtief en hebben vaak verbeelde vriendjes die toch heel echt zijn en in andere dimensies bestaan. Er is ook een liefde voor de natuur en een vermogen om met planten, mineralen en dieren contact te maken alsof er geen verschil is in levensvormen. Mijn eigen Sterrenkind, mijn zoon Marcus, had spirituele gidsen om zich heen die hem voor zijn geboorte hielpen bij de voorbereiding op het leven hier op aarde, en die hem bijstonden tijdens zijn leven hier. Hij sprak vaak met hen en vroeg hen om advies. Marcus kon al vroeg aura’s lezen en had vaak spontane herinneringen aan vorige levens. Hij kon de toekomst voorspellen, zelfs zijn eigen dood – voor hem een ‘teruggaan naar de groene planeet’ waar zijn ‘moeder’ nog steeds leefde.16 Hij voorzag heel precies zijn volgende incarnatie en vertelde mij dat ik hem zou ontmoeten en herkennen, en dit is ook gebeurd. Al enkele jaren ben ik werkzaam als spiritueel therapeut, terwijl ik ook bezig was met mijn ander werk als cursusleidster en het geven van lezingen over positief denken en het schrijven van het boek Star Child. Ik herinner me een sessie met een klein jongetje van rond de zeven. Hij had ‘engelen’ gezien rond zijn moeder die hem vertelden dat zij zou doodgaan. Zijn moeder had kanker. Hij wilde weten of het oké was om haar te vertellen dat de engelen haar zouden verzorgen en dat zij haar gevecht voor het leven mocht opgeven. Hij was zich bewust van zijn gids die bij hem was sinds zijn geboorte en hij wist dat hij zich prima zou redden, hoewel hij zijn moeder wel zou missen. Een jong meisje vertelde mij dat zij niet in staat was om door de straat te lopen of naar school te gaan, omdat ‘kleuren’ van anderen bij haar binnengingen. Zij kon niet begrijpen waarom anderen deze kleuren, die een vibratieveld rond iedereen vormen en een ‘aura’ neet, niet konden zien. Ik heb ook heel veel tekeningen van kinderen gezien die kleuren rond mensen toonden. Er was zelfs een klein meisje dat kleuren rond planten en dieren tekende. Zij was ervan overtuigd dat zelfs hondjes kleuren bij zich hebben!

Er zal een dag komen dat er scholen zijn waar Sterrenkinderen de vrijheid hebben om hun paranormale gaven en talenten te gebruiken. Daar kunnen ze dan hun grenzen (of juist hun onbegrensdheid) verkennen en actief met andere Sterrenkinde-ren omgaan. Ik kan me voorstellen dat deze scholen iets weg zullen hebben ‘van de school waar onze beroemde fictieve vriend, Harry Potter, naar toeging om over magie te leren.De kinderen zullen allemaal plezier hebben, wetend dat zij omringd zijn door gelijken – met leraren die begrijpen – die ook ‘anders’ zijn. Wat een vreugdevolle dag zal dat zijn! Dr. Richard Boylan maakt nu al plannen voor scholen voor Sterrcnkinderen waar ze kunnen ‘leren en de vrijheid hebben om hun vergaande vermogens,en talenten te gebruiken… zonder de spot of negatieve houding van hun leeftijdgenoten in normale scholen. Zulke scholen zullen ook een afdeling hebben voor ouders, waar vaders en moeders zullen leren om hun Sterrenkinderen te helpen om echt alles te zijn dat ze kunnen zijn. Ouders zullen ook begeleiding krijgen op hun eigen reis van de gewone “realiteit” naar de kosmische samenleving waar wij snel naar toe evolueren.,18

Natuurlijk gevoel voor rechtvaardigheid
Sterrenkinderen hebben een natuurlijk gevoel voor rechtvaardigheid, een besef van goed en kwaad dat sterker is dan dat van de meeste mensen, dat wil zeggen ‘rechtvaardigheid’ niet in juridische maar in spirituele zin. Sterrenkinderen geloven heel sterk dat het verkeerd is om te doden, of om iets of iemand schade te berokkenen. Deze gevoelens en overtuigingen kunnen betekenen dat ze vegetariërs zijn in een familie die dat niet is. Ik had kort geleden de eer om een festival bij te mogen wonen voor de ‘nieuwetijdskinderen’ zoals ze genoemd worden in Nederland. Er was op een gegeven moment een prachtige zegening over een enorme kristallen schaal met water. Er werden kleine glaasjes met ‘gezegend’ water uitgedeeld. Het was verbazend hoeveel kleine kinderen, drie tot vier jaar oud, eerst glaasjes aan hun familie en vriendjes gaven voordat ze er zelf een namen.Er is een natuurlijk gevoel voor delen, alsof het concept ‘van mij’ en ‘van jou’ vreemd is. Het werd door een Sterrenkind als volgt uitgelegd: ‘Een nieuw kind weet dat hij of zij een deel is van Alles. Als er iemand probeert het concept “mijn” en “jouw” uit te leggen, begrijpt het kind dat niet. Zij of hij kan “mijn” niet losmaken van het Alles en gelooft dus dat alles van iedereen is. Hij of zij moet kunnen delen. Er is maar een “Mij” voor “Alles”, ofschoon het individuele “mij” een eindeloze verscheidenheid heeft.

Oude zielen; vele levens
Sterrenkinderen kunnen zich vaak hun vorige leven herinneren, vooral als ze nog heel jong zijn. Ik heb gehoord van kinderen die hun huidige ouders vertelden over ouders die zij hadden’gehad in een vorig leven, en er was zelfs een klein meisje dat haar moeder vertelde dat zij haar moeder was geweest in een vorig leven. Mijn zoon Marcus herinnerde zich zijn drie laatste, korte levens en vertelde dat hij hierdoor drie verschillende manieren van overlijden ervaren had om informatie te vergaren over het aardse leven. Hij geloofde ook dat zijn echte ‘moeder’ thuis was op de groene planeet waar hij vandaan kwam. Daarom weigerde hij om ‘moeder’ tegen mij te zeggen, en uiteindelijk besloot hij om mij gewoon ‘Phoebe’ te noemen.

Wat ouders ook geloven, herinneringen aan vorige levens zijn voor alle kinderen normaal tot hun zevende jaar wanneer de aardse vibraties beginnen te overheersen. Dit is het moment dat veel kinderen ophouden met praten over hun ‘verbeelde’ speelkameraadjes, en het zien en horen van natuurwezens. Sterrenkinderen echter blijven vaak verbonden en verliezen deze vermogens niet. Voor mij is het altijd heel normaal geweest dat Sterrenkinderen vorige levens op aarde, maar ook levens in andere dimensies hebben gehad. Ik was wel verrast toen ik dit kon verifiëren. Tijdens lezingen stel ik vaak de vraag en merk dat veel volwassenen geloven dat hun ziel van een andere planeet of ster komt, en toch hebben zij ook yorige levens op aarde gehad. Er zijn mensen die geloven dat Sterrenkinderen naar de aarde komen van hogere dimensies en dat het hun eerste keer op aarde is. Ik geloof dat alles mogelijk is en dat het niet nodig is om daar nu echt veel belang aan te hechten. Alle mensen die deze kinderen onderzoeken, zijn het in elk geval over een ding eens: ze zijn anders, hun bewustzijn is hoger of uitgebreider dan normaal, en ze zijn hier om de mensheid te laten groeien naar een hoger bewustzijn van liefde en licht.

Ideeën van andere mensen over Sterrenkinderen
Ik ontdekte op een website een zeer oprecht en goed doordacht stuk over ‘Sterrenmensen’ , geschreven door een ‘Sterrenmens’ . Een lijst van eigenschappen van Sterrenmensen werd gepresen-teerd en het is een van de beste analyses die ik in al mijn onderzoek ben tegengekomen. Deze lijst, hier weergegeven geeft een duidelijk gevoel van hoe en wat wij zijn:

 • eenzaamheid, alsof je hier niet thuis hoort of dat je hier geen familie hebt;
 • ongeduld met het aardse leven, gewend om dingen ogenblikkelijk te doen (loop je ooit per ongeluk door meubelen heenop weg naar de andere kant van de kamer?
 • gevoelig, zozeer dat het moeilijk is om ‘in de massa op te gaan’… een hekel aan het doden van dieren en om anderen pijn te doen, enz.;
 • laatbloeier;
 • empathisch (gevoelens van anderen oppikken of denken dat dit jouw gevoelens zijn)
 • hekel aan botheid of grof gedrag
 • talenten op gebieden zoals gevorderde fysica genezen en werken met kristallen denken in symbolen en kleuren in plaats van woorden, telepathisch, helderziend, genezende krachten, enz. Talenten kunnen een zeer breed scala van uitingen hebben, maar ze zullen altijd’ bijzonder’ zijn en het gebruik en expressie ervan worden steeds groter wat je ook doet. Misschien ben je een therapeut en maken jouw ideeën het mogelijk voor anderen dat ze een gevoel krijgen van hun mogelijkheden. Misschien ben je een pionier in een nieuwe studierichting. Misschien licht een kamer op als je binnenkomt.
 • haast, alsof je een opdracht hebt en je weinig tijd hebt. Hier is een vragenlijst die je niet zozeer zelf hoeft te beantwoorden, maar die je misschien wilt gebruiken om vast te stellen of iemand in jouw omgeving een Sterrenkind is.

Alhoewel het boek van Jenny Randles het beeld geeft van een buitenaards complot, bevat.het toch wat waardevolle informatie. Met alles wat gedrukt staat moeten we kritisch blijvendat geldt ook als je leest wat ik schrijf. Zoals ik al eerder zei, ik probeer een breed beeld te schetsen van het fenomeen Sterrenkinderen en ik voel me verplicht om verschillende standpunten te presenteren.

Hier is de vragenlijst:

 1. Heb je abnormale angsten, zoals angst voor zekere kleuren of een reactie op een specifiek woord?
 2. Is er, als je rondrijdt of loopt, een gebied dat je absoluut zult vermijden, zelfs al weet je niet waarom?
 3. Ben je ervan overtuigd dat je wel eens UFO’s hebt gezien – zo ja, hoe vaak?
 4. Heb je meerdere keren heldere dromen gehad over buitenaardsen en UFO’s?
 5. Droom je normaal in kleur en herinner je je minstens twee tot drie dromen per nacht? Heb je vlieg-, drijf-, of wakkere dromen?
 6. Krijg je ongewone gevoelens als je het woord Sobec-alp leest? Wat voor gevoelens?
 7. Ben je plotseling bijzonder geïnteresseerd geraakt in de ruimte, ecologie, de oudheid, paranormale fenomenen, de zee, mystiek of fonteinen?
 8. Van welke leeftijd dateert jouw eerste herinnering die bevestigd kan worden door anderen?
 9. Heb jij tijdens je jeugd ervaringen gehad met, of met jouw familie gesproken over, vreemde figuren of rare lichteffecten in je slaapkamer?
 10. Wist je zeker, tussen je derde en tiende jaar, dat de kast in jouw slaapkamer kon bewegen en tegen jou kon praten?
 11. Hou je van of ben je geïnteresseerd in poëzie, creatief schrijven, schaken, logische puzzels en kunst?
 12. Heb je ooit in je leven een periode gehad waarin meer dan een half uur -of jouw bewustzijn van tijd en afstand volledig verdwenen is terwijl je niet weet hoe of waarom?

Terwijl ik enkele van deze vragen gewoon niet begrijp, nummer zes bijvoorbeeld, leek het mij toch wel passend om deze vragenlijst hier op te nemen. Ik geloof dat deze vragen wellicht diepliggende herinneringen naar boven kunnen brengen die mogelijk in de richting van jouw oorsprong wijzen. Op een andere website vond ik een lijst van eigenschappen van ‘Sterrenmensen’ samengesteld door Brad Steiger die veel boeken geschreven heeft over dit onderwerp. Hij verbindt de huidige Sterrenmensen met het geloof van de Amerikaanse indianen in de creatie van de mens door bezoekers uit het heelal.

Hier volgt een verkorte lijst van eigenschappen die ervaren worden door zeventig procent van de Sterrenmensen.

 • Hun ogen hebben een onweerstaanbare uitstraling.
 • Ze hebben een sterke aantrekkingskracht en charisma.
 • Ze zijn zeer gevoelig voor elektriciteit en elektromagnetische velden.
 • 88-92% heeft een lagere lichaamstemperatuur dan normaal. Ze hebben in hun jeugd een buitenaardse, religieuze of mystieke ervaring gehad.
 • 92% voelt een dringend gevoel om een missie te volbrengen. . 65% is vrouwelijk, 35% mannelijk.
 • 90% heeft een gevoel van eenheid met het universum ervaren.
 • 83-94% heeft last van chronische holte-ontstekingen.
 • 97% is overgevoelig voor geluid, licht, geuren.
 • 93%heeft pijn in de achterkant van de nek.
 • 84%heeft moeite met een hoge vochtigheidsgraad.
 • 71% heeft gevoelsproblemen of weet niet goed gevoelens te uiten.
 • 74% meldt uittredingen.
 • 75% ervaart helderziendheid, helderhorendheid.
 • 72% beweert een verlichtende ervaring te hebben gehad. .
 • 90% heeft telepathische communicatie gehad met een andere entiteit, fysiek of niet-fysiek, van een andere dimensie.
 • 76%gelooft in reïncarnatie en heeft herinneringen aan een vorig leven.
 • 78 % gelooft dat ze op een andere planeet hebben gewoond en kunnen daarover vertellen.
 • Enkelen zijn zich bewust van een parallel en gelijktijdig bestaan in een andere wereld.
 • 86% gelooft in wonderen. . De meesten geloven in een God of een energetische, creërende bron.
 • Allemaal geloven ze in leven op andere planeten.

Algemene eigenschappen van Indigo-kinderen
De meeste mensen die geïnteresseerd zijn in ‘nieuwetijdskinderen’ zullen het met me eens zijn dat het boek van Lee Carroll en Jan Tober: De Indigo-kinderen, het meest uitvoerige werk is dat tot nu toe hierover is geschreven, denk ik. Het is een samenstelling van verslagen en commentaren van geloofaardige Amerikaanse specialisten, leraren, wetenschappersrartsen en auteurs. Helaas ontbreekt informatie uit andere landen waardoor het boek een duidelijk Amerikaans karakter heeft.

Het Indigo-kind wordt omschreven als ‘een kind dat een nieuwe en ongebruikelijke verzameling psychologische kenmerken vertoont en een gedragspatroon laat zien dat niet eerder algemeen gedocumenteerd is.’ Hier zijn de tien meest voorkomende eigenschappen:

 1. Ze komen dit leven in met een koninklijk gevoel (en hebben vaak ook zo’n houding).
 2. Ze voelen dat ze het ‘verdiend hebben om hier te zijn’ en zijn verrast als anderen dat niet delen.
 3. Eigen-waarde is geen punt. Vaak wordt aan-de ouders verteld ‘wie ze zijn’.
 4. Ze accepteren geen absolute autoriteit (autoriteit zonder uitleg of keuze).
 5. Ze weigeren gewoon bepaalde dingen te doen: in een rij wachten, vinden ze bijvoorbeeld moeilijk.
 6. Ze raken gefrustreerd door ritueel georiënteerde systemen die geen creatieve gedachten vereisen.
 7. Vaak zien ze betere mogelijkheden om iets te doen, zowel thuis als op school. Dit maakt dat ze gezien worden als ‘systeembrekers’ (niet passend in een systeem).
 8. Ze lijken asociaal tenzij ze met soortgenoten zijn. Als ze niet onder soortgenoten verkeren, zijn ze vaak naar binnen gekeerd en voelen dat ze niet door anderen begrepen worden. Sociaal gezien is school vaak zeer moeilijk voor hen.
 9. Discipline die appelleert aan ‘schuldgevoelens’ zal niet effectief zijn (‘wacht maar tot je vader thuiskomt en hoort’ wat je gedaan hebt’).
 10. Ze schromen niet om je te laten weten wat ze nodig hebben.

‘Het is belangrijk dat je deze dingen weet voordat je verder leest, zodat je je eigen conclusies kunt trekken. Behoren Sterrenkinderen en Indigo-kinderen tot dezelfde categorie? Zijn Sterrenkinderen een sub-groep van de Indigo’s? Volgens mij zijn het twee verschillende groepen, alhoewel beide groepen veel karakteristieken delen. Soms zijn Sterrenkinderen Indigo’s en andersom. Het grote verschil is dat alle Sterrenkinderen wezens zijn van liefde, die weten dat we allen een zijn en dit proberen over te brengen op een vreedzame manier.